PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
  • Your Cart Is Empty!
Your address will show here +12 34 56 78

Udbringning af næringsstoffer i jordbruget 

2 dags kursus. Kursus nr. 47999

Udbringning af næringsstoffer i jordbruget 

2 dags kursus. Kursus nr. 47999

Kursusdage: mandag d. 12.- til tirsdag d. 13. november 2018

Beskrivelse:

I uddannelsen opnår deltagerne viden om anvendelse af gødningsplaner, teknikker for udbringning af næringsstoffer, indstilling af maskiner til udbringning af næringsstoffer og optimal udbringning af næringsstoffer under hensyntagen til gødningsplan, vejrlig, god praksis samt gældende miljø- og sikkerhedsbestemmelser. 

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer inden for landbrugs-, maskinstations- og jordbrugsområdet, som udbringer næringsstoffer til planter.

Mål

Deltageren kan aflæse og anvende simple gødningsplaner, hvori indgår husdyrgødning og andre næringsstoffer, Deltageren kan medvirke ved valg af optimal udbringningsteknik og foretage korrekt indstilling af maskiner til udbringning af husdyrgødning og andre næringsstoffer. Deltageren kan foretage optimal udbringning af husdyrgødning og andre næringsstoffer, i henhold til gødningsplan, vejrlig, god praksis samt gældende miljø- og sikkerhedsbestemmelser.

TILMELDING

Du kan tilmelde dig ved at klikke på dette link: https://www.efteruddannelse.dk/   
Skriv ”Kjærgård” i søgefeltet under ”Søg og tilmeld kursus”. Klik på ”Søg”. Vælg det kursus,
du vil deltage i og klikke på ”Tilmeld”.