Your address will show here +12 34 56 78

Håndtering af næringsstoffer 

2 dags kursus. Kursus nr. 48000

håndtering af næringsstoffer 

2 dags kursus. Kursus nr. 48000

Kursusdage: mandag d. 16.- til tirsdag d. 17. marts 2020

Beskrivelse

I uddannelsen opnår deltagerne viden omkring udbringning af næringsstoffer og evt. tilsætningsstoffer i planteproduktionen i jordbrugsvirksomheder. Næringsstofferne kan omfatte, affaldsprodukter fra industri og fødevarebearbejdning, husdyrgødninger, handelsgødninger og andet f.eks. tilsætningsstoffer.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer inden for landbrug- / maskinstations- / jordbrugsområdet, som planlægger og træffer beslutninger vedrørende udbringning af næringsstoffer i jordbruget.

Mål

Deltageren kan ved planteproduktion i jordbrugsvirksomheder anvende viden om forskellige nærings- og tilsætningsstoffer, deres sammensætning og restriktioner for anvendelse. Deltageren kan udarbejde simple gødningsplaner for en planteproduktion i jordbrugsvirksomheder ved hjælp af elektroniske hjælpeprogrammer og på baggrund af viden om plantedyrkning, gældende lovgivning for området og økonomi Deltageren kan omsætte viden om nutidigt teknologi til udbringning af næringsstoffer i planteproduktionen i jordbrugsvirksomheder til forbedret udnyttelse og anvendelse af nærings- og tilsætningsstoffer.

TILMELDING

u kan tilmelde dig ved at klikke på dette link: https://www.efteruddannelse.dk/   
Skriv ”Kjærgård” i søgefeltet under ”Søg og tilmeld kursus”. Klik på ”Søg”. Vælg det kursus,
du vil deltage i og klikke på ”Tilmeld”.