Your address will show here +12 34 56 78

Forsuringsanlæg, ajourføring 

1 dags kursus. Kursus nr. 47986

forsuringsanlæg, ajourføring 

1 dags kursus. Kursus nr. 47986

Kursusdage: onsdag d. 18. marts 2020

Beskrivelse

På uddannelsen får deltageren ajourført sin viden om anvendelse og betjening af forsuringsanlæg med udgangspunkt i viden om sikkerhed samt elektroniske værktøjer til styring af anlægget og hjælpestoffer. Deltageren lærer endvidere at kalibrere et forsuringsanlæg samt afhjælpe fejl og mangler på et forsuringsanlæg.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til ejere og ansatte på landbrug og maskinstationer, der er beskæftiget med forsuringsanlæg. 

Mål

Deltageren kan anvende og betjene et forsuringsanlæg sikkerheds- og arbejdsmiljømæssigt korrekt med inddragelse af ajourført viden om sikkerhedsrisici ved anvendelse af svovlsyre og andre tilsætningsstoffer. Deltageren kan betjene og anvende et forsuringsanlæg på baggrund af ajourført viden om, elektroniske værktøjer til styring af anlægget og forskellige tilsætningsstoffer. Deltageren kan kalibrere et forsuringsanlæg samt afhjælpe fejl og mangler på et forsuringsanlæg på baggrund af ajourført viden om lovpligtige eftersyn på forsuringsanlæg.

TILMELDING

Du kan tilmelde dig ved at klikke på dette link: https://www.efteruddannelse.dk/   
Skriv ”Kjærgård” i søgefeltet under ”Søg og tilmeld kursus”. Klik på ”Søg”. Vælg det kursus,
du vil deltage i og klikke på ”Tilmeld”.