PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
  • Your Cart Is Empty!
Your address will show here +12 34 56 78

Anvendelse og betjening af forsuringsanlæg

2 dags kursus. Kursus nr. 47054

anvendelse og betjening af forsuringsanlæg 

2 dags kursus. Kursus nr. 47054

Kursusdage: torsdag d. 13.- til fredag d. 14. december 2018

Beskrivelse:

På uddannelsen lærer deltageren om anvendelse af forsuringsanlæg med udgangspunkt i viden om forsuringsteknologi, udnyttelse af kvælstof, ammoniakemission og miljøeffekt. Deltageren lærer endvidere at indstille et forsuringsanlæg til korrekt dosering af svovlsyre. Deltageren lærer at anvende og betjene et forsuringsanlæg sikkerheds- og arbejdsmiljømæssigt.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til ejere og ansatte på landbrug og maskinstationer, der er beskæftiget med forsuringsanlæg.

Mål

Deltageren kan anvende et forsuringsanlæg med udgangspunkt i viden om forsuringsteknologi, udnyttelse af kvælstof, ammoniakemission og miljøeffekt. Deltageren kan indstille et forsuringsanlæg til korrekt dosering af svovlsyre, som sikrer optimal udnyttelse af kvælstof og reduktion i miljøbelastning. Deltageren kan anvende og betjene et forsuringsanlæg sikkerheds- og arbejdsmiljømæssigt korrekt med inddragelse af viden om sikkerhedsrisici ved anvendelse af svovlsyre.

TILMELDING

Du kan tilmelde dig ved at klikke på dette link: https://www.efteruddannelse.dk/   
Skriv ”Kjærgård” i søgefeltet under ”Søg og tilmeld kursus”. Klik på ”Søg”. Vælg det kursus,
du vil deltage i og klikke på ”Tilmeld”.