PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
  • Your Cart Is Empty!
Your address will show here +12 34 56 78

Betjening af ammoniakanlæg i landbruget

2 dags kursus. Kursus nr. 42343

betjening af ammoniakanlæg i landbruget 

2 dags kursus. Kursus nr. 42343

Kursusdage: mandag d. 28.- til tirsdag d. 29. januar 2019

Beskrivelse:

I uddannelsen arbejder deltagerne med praktiske og teoretiske færdigheder omkring ammoniaks fysiske og kemiske egenskaber. Deltagerne arbejder desuden med anvendelse og betjening af nedfældningsudstyr og udstyr til ludning af stråafgrøder samt sikkerhed i forbindelse hermed.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer inden for landbrugs- og maskinstationsområdet, samt virksomheder med tilknytning til disse områder .

Mål

Deltageren kan beskrive ammoniaks vigtigste fysiske og kemiske egenskaber og selvstændigt i praksis illustrere, hvordan nedfældningsudstyr og udstyr til ludning af stråafgrøder er opbygget og grundlæggende fungerer ved de almindeligste metoder til nedfældning og ludning af stråafgrøder. Deltageren kan med korrekt anvendelse af påbudt sikkerhedsudstyr, betjene nedfældningsudstyr og udstyr til ludning af stråafgrøder, herunder foretage omladning, doseringskontrol, aflæse væskemængde samt foretage kontrol og justere af udstyret. 

TILMELDING

Du kan tilmelde dig ved at klikke på dette link: https://www.efteruddannelse.dk/   
Skriv ”Kjærgård” i søgefeltet under ”Søg og tilmeld kursus”. Klik på ”Søg”. Vælg det kursus,
du vil deltage i og klikke på ”Tilmeld”.