Your address will show here +12 34 56 78

Special pædagogisk støtte

Fysisk eller psykisk Funktionnedsættelse

Special pædagogisk støtte


Har du en funktionsnedsættelse eller tilsvarende svære vanskeligheder, kan du hos os få rådgivning og vejledning om, hvilke former for specialpædagogisk støtte (SPS), der kan afhjælpe dine behov.

Hos os har du mulighed for at få tilbudt specialpædagogisk støtte i din uddannelse til Landmand. Alt efter hvilken funktionsnedsættelse du har, og hvilken uddannelse du skal gennemføre, kan du få særlige former for støtte. Støtten får du på baggrund af en faglig vurdering af dit behov.

Du kan søge SPS til bl.a.

  • Ordblindhed
  • Psykiske vanskeligheder
  • Døvhed eller hørehæmmelse
  • Blindhed eller svagtseende
  • Bevægelseshæmmelse

Du kan læse mere om betingelserne for SPS her: