Your address will show here +12 34 56 78

bliv praktikvært

GIV VORES ELEVER EN GOD OPLEVELSE I LANDBRUGSERHVERVET

Bliv godkendt som praktikvært

For at uddanne elever til landmand skal din virksomhed være godkendt som uddannelses sted. Formålet med denne godkendelse er at sikre en høj kvalitet i elevuddannelsen.

For at blive godkendt som praktikplads skal virksomheden udfylde og indsende et ansøgningsskema online. Skemaet findes på hjemmesiden for Jordbrugets Uddannelser.

Godkendelsen er som hovedregel gældende for 4 år, men kan også være for kortere perioder.
Eleven kan som hovedregel være ansat på praktikstedet i halvdelen af uddannelsesperioden.

Afgørelse om godkendelse som praktikplads træffes på grundlag af en vurdering af virksomhedens muligheder for at gennemføre praktikuddannelsen i overensstemmelse med de fastsatte praktikregler samt om virksomheden i øvrigt kan give elever tilfredsstillende oplæringsforhold.

For mere information kontakt Studievejleder Ole Wind på
Tlf. 41384357 eller mail: ow@kjls.dk