Your address will show here +12 34 56 78

ferie- og undervisningsfri dage

VI HAR PÅ KJÆRGÅRD LANDBRUGSSKOLE FØLGENDE FERIE-
OG UNDERVISNINGSFRI DAGE I 2022

10. januar 2022 skolestart
4. januar 2022 skolestart
 • Grundforløb 2 EUD og EUX.
 • 2. Hovedforløb EUD og EUX.
10. januar 2022 skolestart
 • 1. Hovedforløb EUX.
14. - 18. februar 2022 (undervisningsfri dage)
14. - 18. februar 2022 (Selvstudie dage)
 • Grundforløb 2 EUD og 2 Hovedforløb EUD.
 • Grundforløb 2 + 1. og 2. Hovedforløb EUX.
11. - 13. april 2022 Påskeferie (undervisningsfri dage)
11. - 13. april 2022 Påskeferie (Selvstudie dage)
 • Grundforløb 2 EUD og 2. Hovedforløb EUD.
 • Grundforløb 2 + 1. og 2. Hovedforløb EUX. 
13. maj 2022 Stor bededag (undervisningsfri dage)
 • Grundforløb 2 EUD og EUX.
 • 1. Hovedforløb EUX.
 • 2. Hovedforløb EUD og EUX.
26. - 27. maj 2022 Kristi himmelfartsdag (undervisningsfri dage)
 • Grundforløb 2 EUD og EUX.
 • 1. Hovedforløb EUX.
 • 2. Hovedforløb EUD og EUX.
6. juni 2022 2. pinsedag (undervisningsfri dage)
 • Grundforløb 2 EUD og EUX.
 • 1. Hovedforløb EUX.
 • 2. Hovedforløb EUD og EUX.
09. juni 2022 skoleafslutning
 • 2. Hovedforløb EUD.
17. juni 2022 skoleafslutning
 • Grundforløb 2 EUD og EUX.
24. juni 2022 skoleafslutning
 • 1. Hovedforløb EUX.
28. juni 2022 skoleafslutning
 • 2. Hovedforløb EUX.
28. juni - 3. august 2022 Ferieperiode
 • Alle hold.
3. august 2022 skolestart
 • Grundforløb 1. EUD og EUX.
 • Grundforløb 2. EUD.
 • 1. hovedforløb EUX.
 • Produktionsleder.
5. september 2022 skolestart
 • 1. Hovedforløb EUD.
21. december 2022 skoleafslutning

 • Alle hold.