Your address will show here +12 34 56 78

Socialfondsprojektet EUX

Her investerer EU's socialfond

eu socialfondsprojekt

EU's Regionalfond og Socialfond 2014-2020

I 2014-2020 investerer Regionalfonden og Socialfonden ca. 3 mia. kr. i vækst og beskæftigelse i hele Danmark. Pengene er blandt andet målrettet innovation, iværksætteri, grøn omstilling, uddannelse og beskæftigelsesfremme.

Her kan du læse om baggrunden for Socialfonden og Regionalfonden og effekten af fondenes investeringer.

Læs mere om mulighederne for at søge EU-tilskud fra Socialfonden eller Regionalfonden

  • Text Hover