Your address will show here +12 34 56 78

kurser

Her kan du lære en hel masse


Tilmeld dig AMU.- kurser via dette link: www.efteruddannelse.dk
Skriv "Kjærgård" i søgefeltet og du kommer frem til alle de kurser Kjærgård Landbrugsskole udbyder
  • Text Hover

Dyrkning og konservering af grovfoder

3 dags kursus. Kursus nr. 45103

Kursusdage: mandag d. 26.- til onsdag d. 28. oktober 2020 

I uddannelsen arbejder deltagerne med praktiske og teoretiske færdigheder omkring tilrettelæggelsen og gennemførelsen af en grovfoderproduktion, som sikre en høj stabil og afbalanceret grovfoderforsyning af høj kvalitet.

anvendelse og vedligeholdelse af storballepressere

5 dags kursus. Kursus nr. 42322

Kursusdage: mandag d. 7.- til fredag d. 11. december 2020

I uddannelsen arbejder deltagerne med praktiske og teoretiske færdigheder omkring klargøring, indstilling og anvendelse af storballepressere på en sikkerhedsmæssig korrekt og faglig optimal måde.

  • Text Hover
  • Text Hover

Anvendelse og betjening af forsuringsanlæg

2 dags kursus. Kursus nr. 47054

Kursusdage: torsdag d. 29.- til fredag d. 30 oktober 2020

På uddannelsen lærer deltageren om anvendelse af forsuringsanlæg med udgangspunkt i viden om forsuringsteknologi, udnyttelse af kvælstof, ammoniakemission og miljøeffekt. Deltageren lærer endvidere at indstille et forsuringsanlæg til korrekt dosering af svovlsyre. Deltageren lærer at anvende og betjene et forsuringsanlæg sikkerheds- og arbejdsmiljømæssigt.

opfølgningskursus, sprøjtecertifikat landbrug

1 dags kursus. Kursus nr. 48175

Kursusdage: mandag d. 19. oktober, mandag d. 16. november og mandag d. 7. december 2020

I uddannelsen får deltagerne viden om seneste forskning- og forsøgsresultater inden for området plantebeskyttelse i landbruget. Deltagerne får desuden viden om ny teknologi inden for sprøjteteknik, nye bekæmpelsesmidler og ny eller ændret lovgivning vedrørende bekæmpelsesmidler og påvirkninger på omgivende miljø.

  • Text Hover
  • Text Hover

Kvalitetssikring af elevers praktik i landbruget

2 dags kursus. Kursus nr. 49558

Kursusdage: mandag d. 14.- til tirsdag d. 15. december 2020

På kurset får deltagerne indsigt i hvad en elev skal i praktikforløb. Deltageren får kendskab til værktøjer som kan bruges til at vejlede eleven i praktikforløb, hvor b.la. arbejdsmiljø, sikkerhed og elevens praktikmappe vil være omdrejningspunktet for kurset. 

PLANTEPRODUKTION I LANDBRUGET, AJOURFØRING

3 dags kursus. Kursus nr. 45307

Kursusdage: tirsdag d. 20.- til torsdag d. 22. oktober 2020

I uddannelsen arbejder deltageren med færdigheder omkring planlægning og gennemførelse af en planteproduktion i landbruget, med inddragelse og anvendelse af de seneste forsknings- og forsøgsresultater på området.

  • Text Hover
  • Text Hover

plantebeskyttelse i landbrug, sprøjtecertifikat

10 dags kursus. Kursus nr. 42390

Kursusdage: mandag d. 23. november til fredag d. 4. december 2020

I uddannelsen arbejder deltageren med praktiske og teoretiske færdigheder omkring plantebeskyttelse med henblik på at opnå sprøjtecertifikat, herunder kemikaliekendskab, sprøjtekendskab, plantekendskab, sygdomme og skadedyr, miljøpåvirkninger, arbejdsmiljø, bekæmpelsesmidler og lovgivning.

  • Text Hover

anvendelse og betjening af forsuringsanlæg

2 dags kursus. Kursus nr. 47054

Kursusdage:  torsdag d. 29.- til fredag d. 30 oktober 2020

På uddannelsen lærer deltageren om anvendelse af forsuringsanlæg med udgangspunkt i viden om forsuringsteknologi, udnyttelse af kvælstof, ammoniakemission og miljøeffekt. Deltageren lærer endvidere at indstille et forsuringsanlæg til korrekt dosering af svovlsyre. Deltageren lærer at anvende og betjene et forsuringsanlæg sikkerheds- og arbejdsmiljømæssigt korrekt med inddragelse af viden om sikkerhedsrisici ved anvendelse af svovlsyre.