Your address will show here +12 34 56 78

kurser

Her kan du lære en hel masse


Tilmeld dig AMU.- kurser via dette link: www.efteruddannelse.dk
Skriv "Kjærgård" i søgefeltet og du kommer frem til alle de kurser Kjærgård Landbrugsskole udbyder

Betjening af høstmaskiner - mejetærsker

2 dags kursus. Kursus nr. 45650

Kursusdage: onsdag d. 20.- til torsdag d. 21. februar 2019

I uddannelsen lærer deltagerne at klargøre, indstille og betjene en udvalgt tidssvarende høstmaskine, monteret med avanceret og moderne udstyr, med henblik på optimal udnyttelse af maskinen og under hensyntagen til sikkerheden.

 • Text Hover
 • Text Hover

Vedligehold og betjening af maskinkomponenter - meJetærsker

1 dags kursus. Kursus nr. 45927

Kursusdage: fredag d. 22. februar 2019

I uddannelsen får deltagerne viden om udvalgte maskindele på landbrugsmaskiner eller tekniske delkomponenter i staldteknik, herunder viden om delenes opbygning og funktion. Deltagerne får desuden viden om justering og vedligeholdelse af disse maskindele. Endelig får deltagerne kendskab til de sikkerhedsmæssige aspekter ved betjeningen af vedligeholdelsen af de udvalgte maskindele.

Udbringning af næringsstoffer i jordbruget

2 dags kursus. Kursus nr. 47999

Kursusdage: onsdag d. 12.- til torsdag d. 13. marts 2020

I uddannelsen opnår deltagerne viden om anvendelse af gødningsplaner, teknikker for udbringning af næringsstoffer, indstilling af maskiner til udbringning af næringsstoffer og optimal udbringning af næringsstoffer under hensyntagen til gødningsplan, vejrlig, god praksis samt gældende miljø- og sikkerhedsbestemmelser.

 • Text Hover
 • Text Hover

Håndtering af næringsstoffer

2 dags kursus. Kursus nr. 48000

Kursusdage: mandag d. 16.- til tirsdag d. 17. marts 2020

I uddannelsen opnår deltagerne viden omkring udbringning af næringsstoffer og evt. tilsætningsstoffer i planteproduktionen i jordbrugsvirksomheder. Næringsstofferne kan omfatte, affaldsprodukter fra industri og fødevarebearbejdning, husdyrgødninger, handelsgødninger og andet f.eks. tilsætningsstoffer.

Forsuringsanlæg, ajourføring

1 dags kursus. Kursus nr. 47986

Kursusdage: onsdag d. 18. marts 2020

På uddannelsen får deltageren ajourført sin viden om anvendelse og betjening af forsuringsanlæg med udgangspunkt i viden om sikkerhed samt elektroniske værktøjer til styring af anlægget og hjælpestoffer. Deltageren lærer endvidere at kalibrere et forsuringsanlæg samt afhjælpe fejl og mangler på et forsuringsanlæg.

 • Text Hover
 • Text Hover

Dyrkning og konservering af grovfoder

3 dags kursus. Kursus nr. 45103

Kursusdage: tirsdag d. 12.- til torsdag d. 14. november 2019 og mandag d. 24.- til onsdag d. 26. februar 2020

I uddannelsen arbejder deltagerne med praktiske og teoretiske færdigheder omkring tilrettelæggelsen og gennemførelsen af en grovfoderproduktion, som sikre en høj stabil og afbalanceret grovfoderforsyning af høj kvalitet.

Vedligehold og betjening af maskinkomponenter - finsnitter

1 dags kursus. Kursus nr. 45927

Kursusdage: mandag d. 4. marts 2019

I uddannelsen får deltagerne viden om udvalgte maskindele på landbrugsmaskiner eller tekniske delkomponenter i staldteknik, herunder viden om delenes opbygning og funktion. Deltagerne får desuden viden om justering og vedligeholdelse af disse maskindele.

 • Text Hover
 • Text Hover

Anvendelse og betjening af forsuringsanlæg

2 dags kursus. Kursus nr. 47054

Kursusdage: tirsdag d. 10.- til onsdag d. 11. marts 2020

På uddannelsen lærer deltageren om anvendelse af forsuringsanlæg med udgangspunkt i viden om forsuringsteknologi, udnyttelse af kvælstof, ammoniakemission og miljøeffekt. Deltageren lærer endvidere at indstille et forsuringsanlæg til korrekt dosering af svovlsyre. Deltageren lærer at anvende og betjene et forsuringsanlæg sikkerheds- og arbejdsmiljømæssigt.

anvendelse og vedligeholdelse af storballepressere

5 dags kursus. Kursus nr. 42322

Kursusdage: mandag d. 9.- til fredag d. 13. december 2019 og mandag d. 2.- til fredag d. 6. marts 2020

I uddannelsen arbejder deltagerne med praktiske og teoretiske færdigheder omkring klargøring, indstilling og anvendelse af storballepressere på en sikkerhedsmæssig korrekt og faglig optimal måde.

 • Text Hover
 • Text Hover

plantebeskyttelse i landbrug, sprøjtecertifikat

10 dags kursus. Kursus nr. 42390

Kursusdage: mandag d. 25. november til fredag d. 6. december 2019 og mandag d. 27. januar til fredag d. 7. februar 2020

I uddannelsen arbejder deltageren med praktiske og teoretiske færdigheder omkring plantebeskyttelse med henblik på at opnå sprøjtecertifikat, herunder kemikaliekendskab, sprøjtekendskab, plantekendskab, sygdomme og skadedyr, miljøpåvirkninger, arbejdsmiljø, bekæmpelsesmidler og lovgivning.

betjening af ammoniakanlæg i landbrug

2 dags kursus. Kursus nr. 42343

Kursusdage: tirsdag d. 26.- til onsdag d. 27. februar 2019

I uddannelsen arbejder deltagerne med praktiske og teoretiske færdigheder omkring ammoniaks fysiske og kemiske egenskaber. Deltagerne arbejder desuden med anvendelse og betjening af nedfældningsudstyr og udstyr til ludning af stråafgrøder samt sikkerhed i forbindelse hermed.

 • Text Hover
 • Text Hover

anvendelse og betjening af forsuringsanlæg

2 dags kursus. Kursus nr. 47054

Kursusdage: onsdag d. 20.- til torsdag d. 21. november 2019 og onsdag d. 22.- til torsdag d. 23. januar 2020

På uddannelsen lærer deltageren om anvendelse af forsuringsanlæg med udgangspunkt i viden om forsuringsteknologi, udnyttelse af kvælstof, ammoniakemission og miljøeffekt. Deltageren lærer endvidere at indstille et forsuringsanlæg til korrekt dosering af svovlsyre. Deltageren lærer at anvende og betjene et forsuringsanlæg sikkerheds- og arbejdsmiljømæssigt korrekt med inddragelse af viden om sikkerhedsrisici ved anvendelse af svovlsyre.

opfølgningskursus, sprøjtecertifikat landbrug

1 dags kursus. Kursus nr. 48175

Kursusdage: tirsdag d. 5. november, tirsdag d. 19. november 2019 og tirsdag d. 21. januar, mandag d. 17. februar, mandag d. 9. marts 2020

I uddannelsen får deltagerne viden om seneste forskning- og forsøgsresultater inden for området plantebeskyttelse i landbruget. Deltagerne får desuden viden om ny teknologi inden for sprøjteteknik, nye bekæmpelsesmidler og ny eller ændret lovgivning vedrørende bekæmpelsesmidler og påvirkninger på omgivende miljø.

 • Text Hover
 • Text Hover

teleskoplæsser - certifikat

5 dags kursus. Kursus nr. 48671

Kursusdage: mandag d.11.- til fredag d. 15. november 2019

Uddannelsen retter sig mod ufaglærte og faglærte, der skal føre teleskoplæsser eller lignende multifunktionsmaskiner, som har mekanisk løft af byrden placeret på gafler, til kranarbejde eller som anvendes til løft af personer, eller til løft af containere i terminalområder. Uddannelsen afsluttes med teoretisk og praktisk prøve i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse.

PLANTEPRODUKTION I LANDBRUGET, AJOURFØRING

3 dags kursus. Kursus nr. 45307

Kursusdage: onsdag d. 6.- til fredag d. 8. november 2019 og tirsdag d. 18.- til torsdag d. 20. februar 2020

I uddannelsen arbejder deltageren med færdigheder omkring planlægning og gennemførelse af en planteproduktion i landbruget, med inddragelse og anvendelse af de seneste forsknings- og forsøgsresultater på området.

 • Text Hover
 • Text Hover

Kvalitetssikring af elevers praktik i landbruget

2 dags kursus. Kursus nr. 49558

Kursusdage: tirsdag d. 3.- til onsdag d. 4. marts 2020

På kurset får deltagerne indsigt i hvad en elev skal i praktikforløb. Deltageren får kendskab til værktøjer som kan bruges til at vejlede eleven i praktikforløb, hvor b.la. arbejdsmiljø, sikkerhed og elevens praktikmappe vil være omdrejningspunktet for kurset.