Your address will show here +12 34 56 78

plantebeskyttelse i landbrug, sprøjtecertifikat

10 dags kursus. Kursus nr. 42390

plantebeskyttelse i landbrug, sprøjtecertifikat 

10 dags kursus. Kursus nr. 42390

Kursusdage: MANDAG D. 23. NOVEMBER TIL FREDAG D. 4. DECEMBER 2020

Beskrivelse

I uddannelsen arbejder deltageren med praktiske og teoretiske færdigheder omkring plantebeskyttelse med henblik på at opnå sprøjtecertifikat, herunder kemikaliekendskab, sprøjtekendskab, plantekendskab, sygdomme og skadedyr, miljøpåvirkninger, arbejdsmiljø, bekæmpelsesmidler og lovgivning.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til personer inden for landbrugs- og maskinstationsområdet, samt personer i virksomheder med tilknytning til disse områder.

Mål

Deltageren kan planlægge og udføre hensigtsmæssig plantebeskyttelse i jordbruget, under hensyntagen til miljø og sikkerhed samt gældende love og bestemmelser. Herunder vælge og anvende personlige værnemidler og sprøjtetyper til givne sprøjteopgaver. Deltageren kan identificere vigtige kulturplanter og forskellige skadevoldere og her ud fra vælge egnede bekæmpelsesmidler og hensigtsmæssige bekæmpelsesmetoder i nærmere givne situationer. Herunder vælge optimale sprøjtetidspunkter ud fra udviklingstrin, klimafaktorer og eventuelle skadetærskler. Deltageren kan ud fra en nærmere given sprøjteopgave vælge dysetype, dysetryk, fremføringshastighed, beregne væskemængde og dosering samt udføre kalibrering af sprøjten. Deltageren kan redegøre for bekæmpelsesmidlers påvirkning af miljøet, og kan løse forskellige nærmere givne sprøjteopgaver inden for nærmere angivne tidsfrister.

TILMELDING

Du kan tilmelde dig ved at klikke på dette link: https://www.efteruddannelse.dk/   
Skriv ”Kjærgård” i søgefeltet under ”Søg og tilmeld kursus”. Klik på ”Søg”. Vælg det kursus, du vil deltage i og klik på ”Tilmeld”.