Your address will show here +12 34 56 78

kvalitetssikring af elevers praktik i landbruget 

2 dags kursus. Kursus nr. 49558

Kvalitetssikring af elevers praktik i landbruget

2 dags kursus. Kursus nr. 49558

Kursusdage: MANDAG D. 14.- TIL TIRSDAG D. 15. DECEMBER 2020

Beskrivelse

På kurset får deltagerne indsigt i hvad en elev skal i praktikforløb. Deltageren får kendskab til værktøjer som kan bruges til at vejlede eleven i praktikforløb, hvor b.la. arbejdsmiljø, sikkerhed og elevens praktikmappe vil være omdrejningspunktet for kurset. 

Målgruppe

Kurset retter sig mod oplæringsansvarlige beskæftiget på landbrugsbedrifter, som har ansvar for elever/praktikanter.

Mål

Deltagerne har kendskab til overordnet formål med landbrugsuddannelsen, mål for praktikuddannelsen, arbejdsmiljøforhold på landbrugsbedrifter samt forudsætninger, som sikrer elever god trivsel og progressiv læring i praktikuddannelsen. Deltagerne kan, som oplæringsansvarlig for elever på en landbrugsbedrift tilrettelægge og medvirke til at kvalitetssikre elevers praktikuddannelse. Derudover medvirke til at sikre god elevtrivsel og kommunikation med praktikelever samt instruere praktikelever i nødvendigheden og forståelsen af personlig sikkerhed og sikkerhed i forhold til maskiner, tekniske installationer mv. 


tilMELDING

Du kan tilmelde dig ved at klikke på dette link: https://www.efteruddannelse.dk/   
Skriv ”Kjærgård” i søgefeltet under ”Søg og tilmeld kursus”. Klik på ”Søg”. Vælg det kursus, du vil deltage i og klik på ”Tilmeld”.