Your address will show here +12 34 56 78

brobygning

9. og 10. klasse på kjærgård skole

Indhold

Brobygning foregår i 4 dage. Eleven vil blive introduceret til de forskellige uddannelsesmuligheder, som skolen og erhvervet udbyder. Eleven vil blive undervist i nogle af de fag, f.eks. husdyr, planter og teknik, som landbrugsuddannelsen indeholder. Herudover vil eleven også modtage undervisning i maskinhallen/værksted og kostalden, hvor man skal prøve at malke en ko. Eleven kommer ofte på virksomhedsbesøg, hvor der f.eks. besøges en kvægbedrift, svinebedrift og/eller en minkfarm. Eleven skal i samarbejde med andre brobygningselever udarbejde et projekt over en selvvalgt produktionsform indenfor landbruget, som fremlægges for klassen.

Opholdet giver eleven et indblik i, hvordan danske fødevarer produceres, herunder f.eks. hvilke kvalitetskrav og produktionsmetoder, der anvendes i landbruget. Eleven vil have mulighed for at indgå i det daglige kostskolemiljø sammen med skolens elever, hvilket inkluderer spisning og fritidsaktiviteter.

Formål

Brobygning på landbrugsskolen er til de elever, der er interesserede i uddannelsen til landbrugsassistent, landmand og EUX-landmand. Opholdet på landbrugsskolen giver eleverne et godt indtryk af uddannelsen og erhvervet, så de gerne skulle få et bedre beslutningsgrundlag for deres erhvervsvalg.

Mødetid

Ankomst mandag kl. 8.00 - 8.15 hvor der er indkvartering.
Undervisning foregår mandag til onsdag kl. 8.00 - 16.30 og torsdag 8.00 - 14.00.

Transport

Eleven sørger selv for transport til og fra skolen. Bussen holder tæt på skolen. Eleven kan overnatte gratis på skolen. 

Mad og drikke

Det er kost på skolen. Man har mulighed for at bestille speciel kost. Kontakt skolen herom.

Øvrige informationer

Vi er en kostskole – det vil sige, at eleven kan bo og spise på skolen. Eleven kan, hvilket vi opfordrer til, deltage i kostskoleaktiviteterne sammen med de øvrige elever. Vi garanterer ikke for, at der er værelse til alle introelever, så indkvartering i gymnastiksalen kan blive nødvendigt. Der er forskellige fritidsaktiviteter på skolen – f.eks. idrætshal, fodboldbane, billard, bordtennis og motionsrum.

Eleverne skal medbringe

  • Praktisk tøj (ude og inde)
  • Sikkerhedsko (hvis du har)
  • Idrætstøj incl. indendørssko
  • Penalhus
  • Dyne, pude og lagen

Sted

Kjærgård Landbrugsskole er beliggende på Kjærgårdsvej 31, 6740 Bramming