Your address will show here +12 34 56 78

Bedømmelsesplan

Afsluttende fag som slutter med en eksamen bedømmes ud fra en bedømmelsesplan

På hvert forløb afslutter eleverne med en eller flere eksamener, baggrunden for bedømmelsen, samles i det vi kalder en bedømmelsesplan. I den fremgår hvordan bedømmelsen praktisk vil foregå, og hvilke forventninger vi har til eleven. Ligeledes fremgår hvilke muligheder eleven har for at klage over afgørelsen.