Your address will show here +12 34 56 78

Tilfredshedsmålinger

Undervisningsministeriets Elevtrivselsundersøgelse (ETU) og Virksomhedstilfredshedsundersøgelse (VTU) på Erhvervsuddannelserne