Your address will show here +12 34 56 78

Jobopslag

Her findes skolens jobopslag

Kjærgård Landbrugsskole

Tilbyder undervisning indenfor landbrugsuddannelser, erhvervsuddannelser og tilgrænsende uddannelses- og kursusvirksomhed. Der tilbydes desuden en landbrugsorienteret gymnasial uddannelse.

Økonomimedarbejder

Har du en bred regnskabsmæssig forståelse samt erfaring fra en økonomifunktion? 

Kan du samarbejde og trives i et uddannelsesmiljø? 

Så vil Kjærgård Landbrugsskole gerne have dig med på holdet!

  • Text Hover