Uncategorized

ORIENTERING TIL ELEVER, FORÆLDRE OG ARBEJDSGIVERE I FORBINDELSE MED CORONAVIRUS

Der var premieresucces til uddannelsesmessen på Banegården i Bramming. Omkring 400 unge skoleelever fik svar af unge fra egnens ungdomsuddannelser, og initiativtager garanterer at succesen gentages næste år.

  • Text Hover
18. maj 2020

Der var premieresucces til uddannelsesmessen på Banegården i Bramming. Omkring 400 unge skoleelever fik svar af unge fra egnens ungdomsuddannelser, og initiativtager garanterer at succesen gentages næste år.

Kjærgård Landbrugsskole åbner igen skolen for eleverne d. 18. maj.

Regeringen åbner nu for, at erhvervsuddannelseselever kan vende tilbage og bo på deres skolehjem - det samme gælder kostelever på fri- og privat skoler.

Elever på skolehjem på erhvervsuddannelser og kostelever på fri- og privatskoler bliver også en del af anden fase af genåbningen af Danmark. Det har regeringen besluttet.,

Genåbningens fase to, som begynder fra mandag den 18. maj, kommer nu også til at gælde for elever på skolehjem for erhvervsuddannelseselever og AMU-kursister samt kostelever i 6.-10-klasse på fri- og privatskoler. Med ændringen kan elever, der ikke bor tæt på deres erhvervsuddannelse og derfor bor på erhvervsskolens skolehjem, vende tilbage og modtage den nødvendige praktiske undervisning for at komme videre i deres uddannelse. Og kostelever op til og med 10. klasse på en fri- og privatskole, vil igen også kunne bo på deres skole.

”Det betyder meget for den gruppe af elever, og vi er glade for, at det kan lade sig gøre,” siger børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Regeringen vil gennemføre en bekendtgørelsesændring snarest muligt, og det forventes, at det allerede fra mandag den 18. maj bliver muligt at få eleverne tilbage til deres skolehjem og kostskole i takt med, at skolernes bestyrelse vurderer, at det ud fra Sundhedsstyrelsens vejledninger er sundhedsmæssigt forsvarligt.


7. april 2020

Der var premieresucces til uddannelsesmessen på Banegården i Bramming. Omkring 400 unge skoleelever fik svar af unge fra egnens ungdomsuddannelser, og initiativtager garanterer at succesen gentages næste år.

Lukning af Kjærgård Landbrugsskole forlænges til d. 10. maj.

Myndighederne har forlænget lukningen af erhvervsuddannelserne frem til den 10. maj.

Al undervisning vil derfor fortsat blive gennemført som fjernundervisning på TEAMS.

Vi vil løbende holde jer orienteret om, hvad det betyder for de enkelte hold i forhold til undervisning, eksamener o.a.

2HFEUX-elever er undtaget af hjemsendelsen fra Rybners, og kan starte op fra d.15. april. På Kjærgård vil 2HFEUX-eleverne stadig skulle følge fjernundervisning sammen med deres EUD-klassekammerater.

Når Undervisningsministeriet kommer med nye retningslinjer for jeres tilbagevenden til skolen, informerer vi jer omgående.

Hold jer også orienteret her på siden og på www.kjls.dk

Pas godt på jer selv og hinanden.

7. april 2020

Der var premieresucces til uddannelsesmessen på Banegården i Bramming. Omkring 400 unge skoleelever fik svar af unge fra egnens ungdomsuddannelser, og initiativtager garanterer at succesen gentages næste år.

Rybners: Elever på sidste skoleår starter tidligst i skole d. 20. april

Opstart af den fysiske undervisning for eleverne i afgangsklasserne på EUX er mandag d. 20. april 2020.

Dette gøres for at give Rybners den fornødne tid til at planlægge en sundhedsfaglig forsvarlig undervisning.

I vil høre nærmere, når vi har fået retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne og ministerierne, hvilket vi forventer sker en af de næste dage.

Fra tirsdag d. 14. til fredag d. 17. april har eleverne fjernundervisning.
Hold jer orienteret her på disse sider.

25. marts 2020

Der var premieresucces til uddannelsesmessen på Banegården i Bramming. Omkring 400 unge skoleelever fik svar af unge fra egnens ungdomsuddannelser, og initiativtager garanterer at succesen gentages næste år.

Ny nød-bekendtgørelse for erhvervsuddannelserne

Børne- og Undervisningsministeriet har d. 19. marts 2020 udsendt en ny nød-bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for erhvervsuddannelserne, som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19. Nød-bekendtgørelsen omtaler blandt andet muligheden for at udstede administrative svendebeviser og uddannelsesbeviser.


  • Text Hover

Author


Avatar