Arbejdsgiver

Har du lyst til at blive praktikvært
Eller har du allerede en praktikant tilknyttet din virksomhed?
Se nyttig info herunder

BLIV PRAKTIKVÆRT

Aflønning under praktikperioder og skoleophold

REFUSION

Praktikværter har ret til refusion af visse udgifter til eleven

FERIE- OG UNDERVISNINGSFRI DAGE

UDSTATIONERING

Udstationering i ind- og udland