Praktikerklæring

Et fælles ansvar for at nå det fastsatte mål for uddannelsen

 

Praktikerklæring

Som praktikvært har du sammen med os ansvaret for at praktikuddannelsen sammen med skoleundervisningen fører til, at eleven kan nå de fastsatte mål for uddannelsen. 
Dette samspil mellem skole og praktikplads udmønter sig bl.a. i krav om udfyldelse af praktikerklæring forud for en skoleperiode.
 
Praktikvirksomheder skal udfylde en praktikerklæring hver gang en elev har gennemført en praktikperiode. Praktikvirksomheden skal gennemføre praktikuddannelsen så de sammen med skoleundervisningen fører til, at eleven kan nå uddannelsens mål. Virksomheden skal gennemføre praktikuddannelsen i et aktivt samspil med skolen.
 
Ved afslutning af en praktikperiode forud for en skoleperiode skal praktikvirksomheden udstede en praktikerklæring til eleven og skolen. Praktikerklæringen skal udfyldes i samarbejde med eleven og skal indeholde oplysninger om, hvilke arbejdsområder og funktioner eleven har været beskæftiget med i virksomheden, og angivelse af virksomhedens vurdering af elevens eventuelle særlige behov med hensyn til efterfølgende skoleundervisning og praktikuddannelse.
 

Afsluttende praktikerklæring

 
Når en elev afslutter sin uddannelse med en praktikperiode skal praktikvirksomheden udstede en afsluttende praktikerklæring. Hvis praktikuddannelsen afsluttes med skolepraktik, udstedes den afsluttende praktikerklæring af skolen.
 
Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug kan først udstede uddannelsesbevis, når skolebevis og afsluttende praktikerklæring er udstedt og fremsendt til sekretariatet for Jordbrugets Uddannelser.