Bliv oplæringsvirksomhed

Giv vores lærlinge en god oplevelse i landbrugserhvervet

Bliv godkendt som oplæringsvirksomhed

For at uddanne lærlinge til landmand, skal din virksomhed være godkendt som oplæringsvirksomhed. Formålet med denne godkendelse er at sikre en høj kvalitet i landbrugsuddannelsen.
 
For at blive godkendt som oplæringsansvarlig, skal virksomheden udfylde og indsende et ansøgningsskema online. Skemaet findes på Jordbrugets Uddannelser´s hjemmeside.
 
Godkendelsen er som hovedregel gældende for 4 år, men kan også være for kortere perioder.
Lærlingen kan som hovedregel være ansat i oplæringsvirksomheden i halvdelen af uddannelsesperioden.
 
Afgørelse om godkendelse som oplæringsvirksomhed, træffes på grundlag af en vurdering af virksomhedens muligheder for at gennemføre lærlinges uddannelse i overensstemmelse med de fastsatte krav. 
Der bliver set på arbejdsmiljøforhold, samt forudsætninger som sikre lærlinge god trivsel og progressiv læring i oplæringsmiljøet.
 
For mere information kontakt Studievejleder Ole Wind på
Tlf. 4138 4357 eller mail: ow@kjls.dk