Kurser

HER KAN DU LÆRE EN HEL MASSE

Kvalitetssikring af elevers praktik i landbruget

2 DAGS KURSUS. KURSUS NR. 49558

I uddannelsen får deltageren kendskab til overordnet formål med landbrugsuddannelsen, mål for praktikuddannelsen, arbejdsmiljøforhold på landbrugsbedrifter samt forudsætninger, som sikrer elever god trivsel og progressiv læring i praktikuddannelsen.

OPFØLGNINGSKURSUS, SPRØJTECERTIFIKAT LANDBRUG

1 DAGS KURSUS. KURSUS NR. 48175

I uddannelsen får deltagerne viden om seneste forskning- og forsøgsresultater inden for området plantebeskyttelse i landbruget. Deltagerne får desuden viden om ny teknologi inden for sprøjteteknik, nye bekæmpelsesmidler og ny eller ændret lovgivning vedrørende bekæmpelsesmidler og påvirkninger på omgivende miljø.

PLANTEBESKYTTELSE I LANDBRUG, SPRØJTECERTIFIKAT

10 DAGS KURSUS. KURSUS NR. 42390

I uddannelsen arbejder deltageren med praktiske og teoretiske færdigheder omkring plantebeskyttelse med henblik på at opnå sprøjtecertifikat, herunder kemikaliekendskab, sprøjtekendskab, plantekendskab, sygdomme og skadedyr, miljøpåvirkninger, arbejdsmiljø, bekæmpelsesmidler og lovgivning.

Betjening og vedligeholdelse af høstmaskiner

10 DAGS KURSUS. KURSUS NR. 20928

I uddannelsen arbejder deltagerne med praktiske og teoretiske færdigheder omkring betjening, rutinemæssig vedligeholdelse og små reparationer af høstmaskiner.

Betjening og vedligeholdelse af maskiner til udbringning af gødning

10 DAGS KURSUS. KURSUS NR. 20929

I uddannelsen arbejder deltagerne med praktiske og teoretiske færdigheder omkring betjening, rutinemæssig vedligeholdelse og små reparationer af maskiner til jordbehandling.

Betjening og vedligeholdelse af gødningsmaskiner

10 DAGS KURSUS. KURSUS NR. 20930

I uddannelsen arbejder deltagerne med praktiske og teoretiske færdigheder omkring betjening, rutinemæssig vedligeholdelse og små reparationer af maskiner til udbringning af gødning.

betjening og vedligeholdelse af jordbrugsmaskiner

5 DAGS KURSUS. KURSUS NR. 20931

I uddannelsen arbejder deltagerne med praktiske og teoretiske færdigheder omkring betjening, rutinemæssig vedligeholdelse og små reparationer af jordbrugsmaskiner.

LANDBRUGSMASKINER, HYDRAULIK

5 DAGS KURSUS. KURSUS NR. 42314

I uddannelsen arbejder deltagerne med praktiske og teoretiske færdigheder omkring anvendelse, indstilling og vedligeholdelse af hydrauliske komponenter på maskiner og redskaber, der anvendes inden for jordbrugsområdet.

Målgruppe:

Uddannelsen henvender sig til personer inden for landbrug- og maskinstationsområdet, samt virksomheder med tilknytning til disse områder.

VEDLIGEHOLDELSE AF LANDBRUGSMASKINER

10 DAGS KURSUS. KURSUS NR. 42312

I uddannelsen arbejder deltagerne med praktiske og teoretiske færdigheder omkring rutinemæssig vedligeholdelse og små reparationer af landbrugsmaskiner.

ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF STORBALLEPRESSERE

5 DAGS KURSUS. KURSUS NR. 42322

I uddannelsen arbejder deltagerne med praktiske og teoretiske færdigheder omkring klargøring, indstilling og anvendelse af storballepressere på en sikkerhedsmæssig korrekt og faglig optimal måde.