Kurser

HER KAN DU LÆRE EN HEL MASSE

Tilmeld dig AMU.- kurser via dette link: www.voksenuddannelse.dk
Skriv “Kjærgård” i søgefeltet og du kommer frem til alle de kurser Kjærgård Landbrugsskole udbyder

OPFØLGNINGSKURSUS, SPRØJTECERTIFIKAT LANDBRUG

1 DAGS KURSUS. KURSUS NR. 48175

I uddannelsen får deltagerne viden om seneste forskning- og forsøgsresultater inden for området plantebeskyttelse i landbruget. Deltagerne får desuden viden om ny teknologi inden for sprøjteteknik, nye bekæmpelsesmidler og ny eller ændret lovgivning vedrørende bekæmpelsesmidler og påvirkninger på omgivende miljø.

PLANTEBESKYTTELSE I LANDBRUG, SPRØJTECERTIFIKAT

10 DAGS KURSUS. KURSUS NR. 42390

I uddannelsen arbejder deltageren med praktiske og teoretiske færdigheder omkring plantebeskyttelse med henblik på at opnå sprøjtecertifikat, herunder kemikaliekendskab, sprøjtekendskab, plantekendskab, sygdomme og skadedyr, miljøpåvirkninger, arbejdsmiljø, bekæmpelsesmidler og lovgivning.

LANDBRUGSMASKINER, HYDRAULIK

5 DAGS KURSUS. KURSUS NR. 42314

I uddannelsen arbejder deltagerne med praktiske og teoretiske færdigheder omkring anvendelse, indstilling og vedligeholdelse af hydrauliske komponenter på maskiner og redskaber, der anvendes inden for jordbrugsområdet.

Målgruppe:

Uddannelsen henvender sig til personer inden for landbrug- og maskinstationsområdet, samt virksomheder med tilknytning til disse områder.

VEDLIGEHOLDELSE AF LANDBRUGSMASKINER

10 DAGS KURSUS. KURSUS NR. 42312

I uddannelsen arbejder deltagerne med praktiske og teoretiske færdigheder omkring rutinemæssig vedligeholdelse og små reparationer af landbrugsmaskiner.

ANVENDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE AF STORBALLEPRESSERE

5 DAGS KURSUS. KURSUS NR. 42322

I uddannelsen arbejder deltagerne med praktiske og teoretiske færdigheder omkring klargøring, indstilling og anvendelse af storballepressere på en sikkerhedsmæssig korrekt og faglig optimal måde.