Udstationering

Udstationering i ind- og udland

Udstationering

Udstationering kan foregå i både ind- og udland. 
 
Udstationering i indland sker for det meste med henblik på, at eleven kan blive oplært i områder, som den enkelte praktikvirksomhed ikke kan tilbyde. 
 
Udstationering i udland giver såvel elev som praktikvirksomhed og erhvervet som helhed en bedre tilpasning til det internationale arbejdsmarked.
 
Udstationering kan ske til lande i hele verden. Varighed af et ophold i udlandet er typisk 3-12 måneder og det skal som minimum have en varighed af 1 måned. I princippet kan al praktik tages i udlandet. 
 
Det er praktikvirksomheden der er ansvarlig for økonomi og oplæring, ved udstationering. Du kan, som arbejdsgiver finde formularer, der skal udfyldes i forbindelse med udstationering af din elev.
 
Klik på dette link for at finde formularerne:
 
VIRK.dk
 
 
Økonomisk er der meget fordelagtige forhold både med hensyn til refusion for udgifter til transport, supplerende løn og opsøgende arbejde.
 
Klik på dette link for at læse mere:
 
 
 
Kontakt Kjærgård Landbrugsskole så hurtigt som muligt inden udrejsen finder sted. Vi har gode kontakter og stor erfaring i at vejlede i forbindelse med udstationering og ophold i udlandet. Der er flere forhold som SKAL være på plads inden udrejse.
 
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Kjærgård Landbrugsskole. Vi har gode kontakter og gode erfaringer med et fælles møde.