Produktionsleder

LEDERUDDANNELSE MED JOBMULIGHEDER I OG OMKRING LANDBRUGET
Tilmeld dig her: https://danskelandbrugsskoler.nemtilmeld.dk/296/ 

PRODUKTIONSLEDER UDDANNELSEN PÅ KJÆRGÅRD LANDBRUGSSKOLE

Hvorfor Produktionsleder uddannelsen?

Efter uddannelsen til landmand er din faglærte uddannelse afsluttet, men din uddannelse til et erhverv i konstant bevægelse, den fortsætter med uddannelsen til Produktionsleder. Stil dig selv følgende spørgsmål:

 • Ønsker jeg mere driftsledelsesansvar på jobbet? 
 • Har jeg brug for mere viden omkring økonomi? 
 • Går jeg med tanker om at blive selvstændig landmand? 
 • Ønsker jeg mere personlig udvikling? 
 • Ønsker jeg at imødekomme erhvervets behov for højt kvalificerede medarbejdere? 
 • Ønsker jeg større indsigt i styring af produktionen? 
 • Ønsker jeg at arbejde med evnen til at fordybe mig og konstant søge ny viden? 
 • Har jeg evnen til at fordybe mig og konstant søge ny viden?
 • Kan supplerende undervisning i akademifaget ”Ledelse i praksis” være med til at kvalificere mig yderligere til et spændende erhverv? 
 

Kan du svare ”JA” til flere af disse spørgsmål, så er Produktionsleder uddannelsen noget for dig. Denne uddannelse giver desuden adgang til Agrarøkonomstudiet.

Hvorfor Produktionsleder på Kjærgård Landbrugsskole?

 • Vi har mange års erfaring med at sammensætte en lederuddannelse som giver dig de bedste kompetencer. 
 • Vi tilbyder fagligt højt niveau med engagerede undervisere. 
 • Vi benytter os af specialister fra rådgivningsbranchen.
 • Vi deltager i spændende kongresser, ekskursioner og møder. 
 • Vi tilbyder interessant studietur.
 • Du får et voksent studiemiljø.
 • Du tilbydes at følge akademifaget ”Ledelse i Praksis”, og efterfølgende færdiggøre din akademiuddannelse under AØ-studiet. 
 • Vi har stor elevtilfredshed og et super sammenhold mellem vores studerende. 
 

Produktionsleder er således for dig som har erkendt at landbrugserhvervet kan tilbyde mange spændende jobs, men at der kræves konstant udvikling af kompetencer – og en lyst til fortsat at lære nyt.

Klik på nedenstående link for at læse mere om uddannelsens indhold.

 

Tilmeld dig produktionslederuddannelsen 2023 her.