EUX Landmand

KOMBINÉR LANDMANDSUDDANNELSEN MED GYMNASIAL UNDERVISNING

Denne uddannelse er den perfekte kombination, hvis du både vil have gymnasial undervisning og en landmandsuddannelse.
 
Faglært og gymnasialt niveau i en samlet pakke!
Tænker du på en spændende fremtid indenfor landbrugserhvervet, eller på videreuddannelse indenfor det naturvidenskabelige område? Er du nysgerrig, ambitiøs og brænder for naturvidenskab? Så kan du få det bedste fra to verdener ved at tage en EUX Landbrug.
 
Stærkt samarbejde mellem to skoleformer
Uddannelsen kombinerer det bedste fra to verdener. Få det landbrugsfaglige på Kjærgård Landbrugsskole, hvor vi lægger vægt på en stærk faglig uddannelse på højt niveau kombineret med et godt socialt miljø. De gymnasiale fag tager du på Ribe Katedralskole. På Ribe Katedralskole bliver der aldrig kedeligt og støvet, for der afprøves og testes teorien fra bøgerne i klasseværelset, på ekskursioner og i laboratorierne. Der stilles de nyeste teknologi- og it-faciliteter til din rådighed.
 
Spændende fag
På EUX har du ikke historie, tysk eller oldtidskundskab, men derimod fag som matematik, erhvervsøkonomi og innovation. Vi er ikke som alle de andre, men vi kan lide at vende op og ned på alting, og forsøger altid at løse opgaver på en kreativ og nytænkende måde, som ingen andre har prøvet. Går du med en drøm at blive selvstændig landmand, så er EUX måske lige uddannelsen, der kan give dig de rette kompetencer.
 
Socialt fællesskab og spændende studieture
På EUX er du aldrig alene, for vi arbejder i elevteams, og sammen med dine teamkammerater kommer du til at løse mange spændende projektopgaver. Du tilbydes at bo på Kjærgård Landbrugsskole og kan få et skoleforløb med stærkt socialt fællesskab og en masse sjove oplevelser i fritiden. Begge skoler lægger vægt på at der er både tid og plads til dig som individ, og der er en tæt kontakt mellem dine lærere og dig. På begge hovedforløb er der mulighed for at deltage i spændende studieture til f.eks. Østeuropa, Italien eller USA. I forbindelse med landmandsuddannelsen er der mange muligheder for at specialisere sig indenfor husdyr (kvæg, svin, mink, fjerkræ) eller planter/teknik.
 
Afveksling mellem skole og praktik
Uddannelsen veksler mellem skoleophold og praktik. I det længste praktikforløb har du i samarbejde med din arbejdsgiver, mulighed for at placere en del af praktikken i udlandet. Et praktikophold (1-7 mdr.) vil give dig en oplevelse for livet, give dig sproglig udfordring og sætte gang i mange nye tanker hos dig. Vi hjælper dig meget gerne med at arrangere dette ophold.
 
Mulighed for videreuddannelse
På 4 år får du bevis som Landmand kombineret med gymnasiale fag på et højt fagligt niveau. Du får derfor adgang til at gå direkte videre til Landbrugets Lederuddannelser – agrarøkonom eller produktionsleder – eller du kan søge ind på videregående uddannelser indenfor landbrugserhvervet. Du får venner for livet og et lift ud af vejen til din fremtid.
 
Placering
Undervisningen fordeles ligeligt mellem Ribe Katedralskole (EUX) og Kjærgård Landbrugsskole. Der er mulighed for at bo på Kjærgård Landbrugsskole i smukke omgivelser med mulighed for et aktivt socialt liv.
 
Økonomi
På grundforløbet kan der søges om SU, efter dette forløb skal der udarbejdes en uddannelsesaftale, hvorefter eleven får løn under både praktik og skoleophold.
 
Forløbets opbygning
EUX landbrug er opbygget af 2,5 års skole og 1,5 års praktik. Du får hele uddannelsen til landmand, og dine gymnasiefag afkortes på baggrund af den viden du opnår i dine fag på landbrugsskolen. Forløbet er opbygget af halvårsmoduler. Du kan læse mere om beskrivelsen af Grundforløb 1 og Grundforløb 2 under beskrivelsen af Grundforløbet her på siden. Som EUX elev undervises du i gymnasiefagene i den periode de andre elever har dansk og valgfag.
 
Studenter fag
I EUX landbrug er der på forhånd fastlagt hvilke gymnasiale fag der er mulighed for at tage. Ud over de fastsatte har du mulighed for få valgfag (markeret med stjerne nedenfor). Efter hvert forløb vil der være udtræk til eksamen i de fag som du har haft det sidste halve år.
 
Grundforløbet: 
Afsluttes på Grundforløb 1: 
Dansk C
Engelsk C
Samfundsfag C
 
Afsluttes på Grundforløb 2:
Matematik C
Biologi C
Kemi C
 
Hovedforløbet: 
Afsluttes 1 og 2. hovedforløb
Matematik B
Fysik C
Erhvervsøkonomi
Biologi B
Kemi B
Teknologi C* 
 
Afsluttes 3. hovedforløb
Dansk A
Engelsk B
Fysik B*
Finansiering B*
Matematik A*