EUD Landmand

Bliv faglært landmand på 47 måneder

TAG LANDMANDS UDDANNELSEN EFTER 9. ELLER 10. KLASSE

Start på grundforløbet

Grundforløb 1 er for dig der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse eller for dig, som er gået ud af 9. eller 10. klasse for højst ét år siden. På Grundforløb 1 opnår du indledende og generelle erhvervsfaglige kompetencer samt almene kompetencer. Det skal hjælpe dig til at træffe dit valg om en fremtidig erhvervsuddannelse – gerne indenfor landbruget.

Grundforløb 2 er specifikt målrettet mod hovedforløbet i landbrugsuddannelsen. Her opnår du altså de faglige og personlige kompetencer, der skal til, for at blive optaget på hovedforløbet.

 

OPTAGELSESKRAV

Uddannelsesparat og bestået dansk/matematik.
 
  • Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse skal du starte på Grundforløb 1. 
  • Hvis det er op til ét år siden, du gik ud af 9. eller 10. klasse kan du også starte på Grundforløb 1. 
  • Du skal være uddannelsesparat for at kunne starte på uddannelsen. 
  • Du skal som minimum have 02 i fagene dansk og matematik ved afgangsprøven i 9. eller 10. klasse. 
  • Hvis det er mere end ét år siden du gik ud af folkeskolen, kan du starte på Grundforløb 2. Du skal stadig opfylde karakterkravet om 02 i dansk og matematik. 
  • Hvis du har en uddannelsesaftale med en landmand, kan du starte direkte på Grundforløb 2 (august) eller starte i praktik i for eksempel 6 måneder og derefter begynde direkte på Grundforløb 2 (januar).
  • Har du gennemført et produktionsskoleforløb, eller målrettet erhvervsuddannelserne af et års varighed, kan du starte på Grundforløb 2. 
  • Har du gennemført et helt år af en gymnasial uddannelse, kan du starte på Grundforløb 2. 
  • Har du allerede gennemført en ungdomsuddannelse har du direkte adgang til Grundforløb 2, og skal således ikke have karakteren min. 02 i dansk og matematik.