Fester


Vi kan godt lide at holde fest på Kjærgård derfor har vi mange forskellige fester. 
Hvert år har vi høstfest, forårsfest, sommerfest og galla.