Kvalitet

SKOLENS PÆDAGOGISKE GRUNDLAG OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER

Helorienteret undervisning med stor fokus på sammenhæng mellem praksis og teori skaber større læring

VEDTÆGTER

SKOLENS VEDTÆGTER

OPFØLGNINSPLAN

Skolens selvevaluering

KVALITETSARBEJDE

Målrettet og operationalisere skolens arbejde

ELEVTILFREDSHED / EVALUERING

Vores mål med elevtilfredsheden er, at den afspejler glade elever

HANDLINGSPLAN - ØGET GENNEMFØRSEL

Fokus på det kommende års pædagogiske indsatser

TILFREDSHEDSMÅLINGER

TILFREDSHEDS-MÅLINGER

Undervisningsministeriets Elevtrivselsundersøgelse (ETU) 
og Virksomhedstilfredshedsundersøgelse (VTU) på Erhvervsuddannelserne

VÆREREGLER

Her kan du læse om skolens væreregler

BEDØMMELSESPLANER

Afsluttende fag som slutter med eksamen bedømmes ud fra en bedømmelsesplan

LOKALE UNDERVISNINSPLANER

LOKALE UNDERVISNINS-PLANER

På baggrund af Ministeriets krav til uddannelsen sammensætter vi spændende uddannelsesforløb

RESULTATLØNKONTRAKTER

RESULTATLØN-KONTRAKTER

Skolens resultatlønskontrakter

Udliciteringskontrakter

Udliciterings-kontrakter

Dokumentation for vores arbejde

Udlån

Skolens udlån