Priser

PRISER PÅ DIT SKOLEOPHOLD

Priser på dit skoleophold

Når du starter på grundforløb 1 på Kjærgård Landbrugsskole, er det næsten gratis at bo og spise samt modtage undervisning det første ½ år, eller indtil man har gennemført første del af grundforløbet. 
Dog er der en lille egenbetaling på 85,- kr. pr uge, som dækker busture ud af huset, eventuelle entrepriser, papir og print mm. 
 
Starter du på Grundforløb 2, og skal bo og spise samt modtage undervisning er det også kun 85,- kr. pr. uge, hvis du er under 18 år og ikke har en uddannelse. Er du over 18 år, og ikke har en uddannelsesaftale, og skal bo og spise samt modtage undervisning, koster det kr. 565,- pr. uge i 20 uger.
 
Har du en uddannelsesaftale, og skal bo og spise samt modtage undervisning koster det kr. 565,- pr. uge i 20 uger. I de fleste tilfælde aftaler eleven, at det er den virksomhed, man har lavet uddannelsesaftalen med, som betaler for skoleopholdet. I sådanne tilfælde skal der underskrives en ”tro og love” erklæring af både arbejdsgiver og elev. Læremestre og elever kan gennem AUB få betalt kost og logi hvis eleven har mere end 5 kvarter med offentlig transport til og fra sin bopæl og uddannelsesinstitution. 
Til brug for dette skal tro og love erklæringen, som sendes ved indkaldelse til skoleforløbet, udfyldes og fremsendes til studiesekretariatet.
 
Der tages forbehold for ændringer i takster jf. undervisningsministeriet.