SOCIALFONDS-PROJEKTET EUX

Socialfondsprojektet eux

Her investerer eu’s socialfond

EU SOCIALFONDSPROJEKT

EU’S REGIONALFOND OG SOCIALFOND 2014-2020

I 2014-2020 investerer Regionalfonden og Socialfonden ca. 3 mia. kr. i vækst og beskæftigelse i hele Danmark. Pengene er blandt andet målrettet innovation, iværksætteri, grøn omstilling, uddannelse og beskæftigelsesfremme.
 
Her kan du læse om baggrunden for Socialfonden og Regionalfonden og effekten af fondenes investeringer.