Løn

AFLØNNING UNDER PRAKTIKPERIODER OG SKOLEOPHOLD

Praktikvært

Som praktikvært er du forpligtiget til at betale løn til eleven i hele elevtiden, både når eleven er i praktik og på skole. Du skal mindst betale eleven den løn, der er fastsat ved overenskomst på området. Elever som starter uddannelsesforløbet med grundforløbet uden uddannelsesaftale kan søge SU, hvis de er fyldt 18 år.

Lønoversigt

Klik på nedenstående link for at se den aktuelle lønoversigt.
 

Overenskomst

Klik på nedenstående link for at se den aktuelle overenskomst.