Skoleforløb

DATOER FOR SKOLEFORLØBENE

Skoleforløb forår 2023

SKOLEFORLØBSTARTSLUTFERIE
EUD grundforløb 23. januar9. juni- Vinterferie uge 8
- Påsken uge 14
- Fredag 19. maj
EUX grundforløb 23. januar9. juniSelvstudie i følgende uger:
- Vinterferie uge 8
- Påsken uge 14
- Fredag 19. maj
EUX 1. hovedforløb9. januar23. juniSelvstudie i følgende uger:
- Vinterferie uge 8
- Påsken uge 14
- Fredag 19. maj
EUX 2. hovedforløb4. januar28. juniSelvstudie i følgende uger:
- Vinterferie uge 8
- Påsken uge 14
- Fredag 19. maj
EUD 2.hovedforløb9. januar16. juni- Vinterferie uge 8
- Påsken uge 14
- Fredag 19 maj
Agrarøkonom16. januar23. juni- Vinterferie uge 8
- Påsken uge 14
- Fredag 19. maj

Med forbehold for ændringer!

Skoleforløb efteråret 2023

SKOLEFORLØBSTARTSLUTFERIE
EUD grundforløb 17. august22. december
EUX grundforløb 17. august22. december
EUD grundforløb 27. august22. december
EUD 1. hovedforløb30. august19. december
EUX 1. hovedforløb9. augustFortsætter i 2024Juleferie
19. december - 11. januar
Produktionsleder7. august22. december
Agraøkonom7. august22. december

Med forbehold for ændringer!