Væreregler

På nedenstående side kan man læse om skolens væreregler

Væreregler:

Mødepligt  
Der er mødepligt til al undervisning. Man skal møde udhvilet, forberedt og motiveret til alle timer. Ligeledes skal man møde til tiden. Ved hver time registreres fravær.  
 
Spisesalen
De, der bor på skolen, skal møde til morgenmad senest kl. 07.40. Fredag morgen og onsdag middag er der samling for alle i spisesalen. I spisesalen rydder man op efter sig selv, og man kommer ikke i arbejdstøj/-fodtøj eller med kasket/hat. Mobiler på lydløs.
 
Aftensarrangementer
Der vil løbende blive arrangeret aftenarrangementer. Til disse arrangementer er der mødepligt for de grundforløbselever, der bor på skolen. Der registreres fravær. Elever skal være aktive for at få aktiviteter sat i gang.
 
Sygdom og fritagelse
Ved sygdom skal man i tidsrummet kl. 7.45 – 8.00 ringe til kontoret og melde sig syg. Er man syg, ligger man derhjemme. Skolen meddeler fravær til arbejdsgiver (og forældre hvis eleven er under 18 år). Skal man have fri, skal man meddele det på kontoret, så hurtigt som muligt.
 
Fri for mobning
Vi ønsker at være en skole, der er fri for mobning. Vær derfor mod andre, som du ønsker andre skal være mod dig. Bliver du mobbet eller opdager du andre bliver det, så kontakt skolen.
 
Ro om aftenen og aflåsning
I bo-områderne og på parkeringspladserne skal der være ro kl. 23.00. Der er en aftenvagt og vedkommende kan i nødstilfælde træffes på telefonnummer 75172900. Elevværksted, fitness og hallen aflåses kl. 22.00. Andre bygninger aflåses mandag til torsdag kl. 23 og om fredagen kl. 14. Ophold på skolen i weekenden er ikke tilladt. Ankomst kan finde sted søndag aften efter kl. 19.00.
 
Faciliteter
De opsatte regler skal følges. Se nærmere de enkelte steder. Hører du brandalarmen, skal du straks bevæge dig ned til skolens flagstang. Denne er foran indgangspartiet til spisesalen.
 
Rygning, alkohol og stoffer
Der er rygeforbud overalt indenfor. E cigaretter og snus er ligestillet med almindelige cigaretter. Det er kun tilladt at ryge ved de opsatte skodkasser.
Det er ikke tilladt at besidde, opbevare eller indtage nogen form for alkohol under hele grundforløbsopholdet. Øvrige elever må i begrænset omfang indtage alkohol i egne bo-områder samt kælderen. Det er ikke tilladt, at elever går med alkohol på skolens øvrige områder.
Sodavand, energidrik eller lignende må ikke medbringes i spisesalen, undervisningslokaler eller hallen.
Alle typer af euforiserende og præstationsfremmende stoffer er forbudte på skolens område. Skolen forbeholder sig retten til at teste elever. Elever der ikke vil lade sig teste, udmeldes automatisk.
 
Advarsler og hjemsendelse  
Overtrædelser af de enkelte regler vil blive vurderet i de enkelte tilfælde. I værste tilfælde er der omgående bortvisning fra skolen. I andre tilfælde en advarsel eller hjemsendelse i en periode. Alle ansatte på skolen kan sende elever hjem.
 
Bo-områderne
I bo-områderne sørger man selv for, at der altid er rengjort og opryddet. Der er opsat rengørings-vejledning på skabslåger i værelserne. Der er værelsestjek. Har skolens ansatte gentagne gange oplevet rod eller manglende rengøring, forbeholder skolens sig retten til at gøre elever til dagselever. Skolen forbeholder sig retten til at komme på uanmeldt værelsestjek, når skolen finder det nødvendigt.
Ved indflytning medbringer eleven selv sengetøj og rullemadras. Der er et lagen på madrassen, som skal forblive på.
Værelset afleveres i samme stand som ved indflytning.
Man skal bo og sove på det anviste værelse.
Området udenfor skal også holdes opryddet.
Alle møbler skal blive indendøre.
 
Køretøjer
Knallerter og cykler skal placeres i cykelskuret. For at få adgang til skuret skal man have en nøgle-brik fra kontoret.
Al færdsel på knallert, i bil eller på cykel foregår på en sådan måde, at man ikke er til fare eller gene for andre eller deres køretøjer. Færdselsloven skal altid overholdes.
Egne værdier
Knallerter, cykler, biler, radioer, computere og andet medbringes på eget ansvar. Skolen dækker ikke for tyveri eller anden skade på personlige ejendele.
 
Mobiltelefon-/computerpolitik
Mobiler skal være på lydløs i spisesalen og i undervisningssituationer. Mobiltelefonen må anvendes til fagligt brug. Computeren anvendes fagligt i undervisningen.
 
Gæster
Har man gæster på skolen, har man ansvar for at disse opfører sig ordentlig og overholder skolens væreregler. Det er ikke tilladt at have overnattende gæster. Der vil i den tid du er på skolen, komme mange andre – tag godt imod dem.
 
Skolen ønsker alle elever et godt og lærerigt ophold.