Betjening og vedligeholdelse af jordbrugsmaskiner

5 DAGS KURSUS. KURSUS NR. 20931

Betjening og vedligeholdelse af jordbrugsmaskiner

5 dags kursus. Kursus nr. 20931

 

Kursusdage

Se kursusdage/hurtig tilmelding Klik på “Se kursusdage/hurtig tilmelding” for kursusdage og tilmelde.

 

BESKRIVELSE

I uddannelsen arbejder deltagerne med praktiske og teoretiske færdigheder omkring betjening, rutinemæssig vedligeholdelse og små reparationer af jordbrugsmaskiner.
 

MÅLGRUPPE

Uddannelsen henvender sig til personer der er traktor- og jordbrugsmaskinførere inden for landbrugs- og maskinstationsområdet, samt personer i virksomheder med tilknytning til disse områder.
 

MÅL

Deltageren kan, med henblik på optimal udnyttelse af maskinerne, klargøre, indstille og betjene udvalgte jordbrugsmaskiner, herunder montere relevant udstyr.
Deltageren kan, med udgangspunkt i maskinernes instruktionsbog, foretage daglig og periodisk vedligeholdelse, herunder foretage udskiftning af sliddele.
Deltageren kan foretage simpel fejlfinding og udføre ukomplicerede reparationer på jordbrugsmaskiner, herunder vurdere, hvornår reparationsopgaver bør overlades til professionelle reparatører og rentabiliteten ved en renovering.
Deltageren kan overholde de sikkerhedsregler, sikkerhedsforhold oog færdselsregler, som er forbundet med kørsel, anvendelse og vedligeholdelse af jordbrugsmaskiner.