Kvalitetssikring af elevers praktik i landbruget

2 DAGS KURSUS. KURSUS NR. 49558

Kvalitetssikring af elevers praktik i landbruget

2 dags kursus. Kursus nr. 49558

 

Kursusdage

Se kursusdage/hurtig tilmelding Klik på “Se kursusdage/hurtig tilmelding” for kursusdage og tilmelde.

 

BESKRIVELSE

I uddannelsen får deltageren kendskab til overordnet formål med landbrugsuddannelsen, mål for praktikuddannelsen, arbejdsmiljøforhold på landbrugsbedrifter samt forudsætninger, som sikrer elever god trivsel og progressiv læring i praktikuddannelsen.
 

MÅLGRUPPE

Uddannelsen henvender sig mod oplæringsansvarlige beskæftiget på landbrugsbedrifter, som har ansvar for elever/praktikanter.
 

MÅL

Deltagerne kan, som oplæringsansvarlig for elever på en landbrugsbedrift:

– Tilrettelægge og medvirke til at kvalitetssikre elevers praktikuddannelse

– Medvirke til at sikre god elevtrivsel og kommunikation med praktikelever

– Instruere praktikelever i nødvendigheden og forståelsen af personlig sikkerhed og sikkerhed i forhold til maskiner, tekniske installationer mv.