Pædagogisk grundlag

Skolens pædagogiske grundlag og didaktiske overvejelser

GRUNDLÆGGENDE OVERVEJELSER

Skolen tager udgangspunkt i de faglige og personlige kompetencer som den enkelte elev har ved start af uddannelsen. I samarbejde med eleven udarbejdes dennes personlige uddannelsesplan. Uddannelsesplanen kan tilpasses efter elevernes ønsker under vejs i uddannelsen.
Skolen kvalificerer eleven gennem undervisning og samvær til en tilværelse i et dynamisk erhverv. Skolen prioriterer elevernes kontakt med voksent personale (lærere og andre ansatte) højt.
 
 
Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag 
 
  • Skolen lægger vægt på, at de elever der går ind i uddannelsen, tilbydes undervisning der er afstemt deres praktiske og teoretisk forudsætninger, og deraf forventes det at eleverne som minimum når at tilegne sig de kompetencer der er fastsat for at bestå de forskellige forløb i landmandsuddannelsen. 
  • Skolen har et fuldt moderne landbrug med planteproduktion og kvæghold, samt tilhørende værksteder. Disse faciliteter inddrages i undervisningen i de enkelte fag. På grundforløbet foregår ca. 40% af undervisningen i stalde, marker og i værksteder. Det vil sige at læring med afsæt i praksis prioriteres meget højt. 
  • Skolen arbejder tæt sammen med lokale landmænd om undervisning i svineproduktion. Her tager man udgangspunkt i landmændenes stalde. 
  • Skolen kvalificerer eleven til erhvervslivet gennem 37 timers ugentlig læringaktiviteter. 
  • Skolens undervisere er organiseret i teams, og her løses faglige og pædagogiske udfordringer i relation til undervisningen.