LIFFGO

Landbrugsskolerne i front for den grønne omstilling

DEN grønne omstilling > bæredygtighed

I region Syddanmark er de fire landbrugsskoler Gråsten-, Grindsted, Kjærgård- og Dalum Landbrugsskole gået sammen om projektet "Landbrugsskolerne i front for den grønne omstilling".
Projektet er støttet af midler fra Region Syddanmark.
Vi er godt i gang med efteruddannelse af i alt 36 undervisere og udvikling af spændende forløb for vores elever/studerende i tæt samarbejde med CIU og spændende indledere udefra.
Herunder bl.a. Sebastian Mernild, klimaforsker ved SDU.
Helt fra grundforløb og hele vejen op til Agrarøkonomerne skal eleverne blive fortrolige med den grønne omstilling, bæredygtighed og klimadagsorden. Vi har udviklet taksonomi og fået en viden om, hvad der skal til for at de studerende kommer til at se sig selv som en del af løsningen i denne dagsorden. Langt de fleste fag indgår i undervisningen omkring bæredygtighed og grøn omstilling. Vores første projekt har været et fælles "Bæredygtigt Folkemøde" for alle grundforløbselever på de fire skoler. Hos grundforløbselever starter vi med dem selv, og hvad de kan gøre i den grønne omstilling. Agrarøkonomerne slutter af med at komme med forslag til nye bæredygtige forretningsmuligheder for deres virksomheder.

Bæredygtigt folkemøde

18. november 2023 mødes knap 300 grundforløbere til folkemøde – hvor der sættes fokus på verdensmålene og bæredygtighed.