Ny uddannelseslinje: Jordbrugsmaskinfører

Vi på Kjærgård Landbrugsskole lancerer uddannelseslinjen som jordbrugsmaskinfører, der starter i august 2024. Denne linje er ny for skolen. Vi tilbyder uddannelsen til jordbrugsmaskinfører for at imødekomme den stigende efterspørgsel på specialiserede færdigheder inden for jordbrug og landbrugsteknologi. Vi har oplevet en stigende interesse for denne uddannelse, og ønsker at imødekomme dette ved at tilbyde den. 

Baggrund for den nye linje 
Landbrugserhvervet står over for en hurtig teknologisk udvikling, og behovet for kvalificerede maskinførere, der kan håndtere avancerede landbrugsmaskiner, er større end nogensinde. Uddannelsen som jordbrugsmaskinfører er designet til at udstyre eleverne med de nødvendige kompetencer til at mestre moderne landbrugsmaskiner og -teknologi.

Kontakt
Trine Thorhauge
Telf..: 28 40 67 79
Mail: tst@kjls.dk