LIFFGO

Landbrugsskolerne 
i front for den grønne omstilling

Den grønne omstilling > bæredygtighed

I region Syddanmark er de fire landbrugsskoler Gråsten, Grindsted, Dalum og Kjærgård Landbrugsskole gået sammen om projektet “Landbrugsskolerne i front for den grønne omstilling”.

Projektet er støttet af midler fra Region Syddanmak.
 
Vi er godt i gang med efteruddannelse af i alt 36 undervisere og udvikling af spændende forløb for vores elever/studerende i tæt samarbejde med CIU og spændende indledere udefra.
Herunder bl.a. Sebastian Mernild, klimafosrsker ved SDU. 
 
Helt fra grundforløb og hele vejen op til Agraøkonomerne skal eleverne blive fortrolige med den grønne omstilling, bæredygtighed og klimadagsorden. Vi har udviklet taksonomiog fået en viden om, hvad der skal til for at de studerende kommer til at se sig selv som en del af løsningen i denne dagsorden. Langt de fleste fag indgår i undervisningen omkring bæredygtighed og grøn omstilling. Vores første projekt har været et fælles “Bæredygtigt folkemøde” for alle grundforløbselever på de fire skoler. Hos grundforløbselever starter vi med dem selv, og hvadde kan gøre i den grønne omstilling. Agraøkonomerne slutter af med at komme med forslag til nys bæredygtige forretningsmuligheder for deres virksomheder.